• شخصیت شما رشد کرده و تکامل یابد .
  • مسئولیت کیفیت روابط خود را با دیگران بپذیرید .
  • اگر احساستان را بیان نمایید مجبور نخواهید بود آن کاری را که نمی خواهید انجام دهید .

و به قول رالف والد و امرسون :

جایگاه و مقامی را که حق مسلم خود می دانید کسب کنید و شاهد تن در دادن مردم به آن باشید .

رفتار پرخاشگرانه :

رفتار پرخاشگرانه را نباید با رفتار قاطع یکی دانست وقتی که شما نیازها ، افکار و احساس خود را از طریق اعمال زور و قدرت به دیگران بیان می نمایید و حقوق دیگران را نادیده میگیرید در واقع پرخاشگرایانه رفتار کرده اید .

رفتار غیر قاطع :

وقتی شما منفعل عمل می کنید و افکار و احساس ها و نیازهای خود را بیان نمی نمایید . و در واقع خودتان را نادیده گرفته وبه دیگران اجازه می دهید که نیازها و خواسته هایشان را به شما تحمیل کنند غیر قاطع عمل کرده اید .

موانع در راه عملکرد قاطعانه :

  • عزت نفس پایین : سازنده عزت نفس احترام به خود می باشد .
  • ناتوانی در برخورد با مشکلات : افرادی که از درگیری می ترسند در موقعیت های استرس زا از برخورد قاطع پرهیز می کنند .
  • مهارت های ارتباطی ضعیف : ناتوانی شما در پاسخ به موقعیت های مختلف منجر به بروز افکار منفی و اضطراب می گردد.

برای قاطع شدن ابتدا باید عزت نفس خود را بالا ببریم :

تعداد خود گفتارهای مثبت را در مورد خود افزایش دهید (من می توانم مفاهیم جدید را خیلی سریع یاد بگیرم ).

به خاطر گفتن گفتارهای مثبت به خودتان پاداش دهید من آن کتاب جدید را که مدت ها می خواستم می خرم . بخاطر گفتن گفتارهای منفی خودتان ا تنبیه کنید . به محض رسیدن به خانه تمام درختان را هرس می کنم .

آبراهام لینکلن می گوید : دشوار است که فردی را تحقیر نمود که احساس ارزش می کند و خودش را به خداوند بزرگی منسوب می داند که او را خلق کرده است .

بامشاهده کردن رفتار خود و پیامدهای مثبت آن عزت نفس ما افزایش می یابد.

پیش بینی خود را تغییر دهید : یعنی همان چیزی اتفاق می افتد که انتظار آن را دارید و انتظارات شما مثبت یا منفی برآورده خواهد شد.

 

پایان نامه و مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام من :

من : شامل توصیف چگونگی احساس شما و نشان دهنده شرایطی است که شما در آن شرایط چنین احساسی داشته اید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...