کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


آخرین مطالب


جستجو


 دمه
بر طبق استانداردهای بین المللی و نیز استاندارد شركت ملی نفت ایران ، میزان مج از ناخالصی ها در گازهای تصفیه شده معین گردیده و طبق استاندارد ASTM درگازهای تصفیه شده حداكثر گوگرد مجاز mg/Nm³ 22/9 و حدا كثر مركاپتان مجاز 11/5m g/Nm³ است. در بیشتر منابع گازی مقادیر این ناخالصی ها بیشتر بوده و ضرورت دارد توسط فرایند های مناسب به مقدار م جاز خود كاهش یابد.
گوگرد می تواند به صورت گوگرد عنصری و یا عمدتاً به صورت هیدروژن سولفید و سولفید كربنیل و دی سولفید كربن و مركاپتان (RSH). تیوفن و یاسایر تركیبات گوگرد باشد.
این ناخالصی های گوگردی نه تنها باعث ایجاد بوی بد در گاز می شوند بلكه در هنگام احتراق اكسید شده و ایجاد آلودگی زیست محیطی می نماید. با وجود آنكه مساحت و جمعیت كشور ایران در حدود یک صدم كل مساحت و جمعیت جهان است، ذخیره سازی گازی گسترده در اعماق آن بین 14تا

مقالات و پایان نامه ارشد

 20درصد از كل ذخیره موجود گاز در كره زمین را تشكیل می دهد. ایران با دارا بو دن بیش از 21 تریلیون متر مكعب ذخایر گاز طبیعی شناخته شده یكی از غنی ترین كشورهای جهان از نظر ذخایر گاز طبیعی است. بابرخورداری از چنین ذخیره ای،

گاز به عنوان سوخت و انرژی می تواند در صدر منابع مورد استفاده قرار گیرد تا پاسخگوی رشد روز افزون مصرف انرژی و هم چنین به عنوان منبعی برای درآمدهای حاصل از صادرات تلقی گردد. افزایش میزان مصرف گاز بالاتر از 8% در سال در بعضی نواحی پیش بینی می گردد. گاز آن طور كه در طبیعت موجود است كمتر مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا گازی كه از منابع زیر زمینی حاصل می شود دارای مقادیر متفاوتی از ناخالصی ها است كه عمدتاً شامل هیدروژن سولفید و دی اكسید كربن و مركاپتان ها می باشد. وجود این ناخالصی ها در گاز باعث اشكالات فراوانی می گردد، به عنوان مثال هیدروژن سولفید حتی نسبت به لوله هایی از جنس فولاد ضد زنگ نیز خورنده بوده وهنگام سوختن تولید گاز سمی و خورنده دی اكسید گوگرد می نماید .ازطرفی ناخالصی ها به عنوان مسموم كننده كاتالیست ها محسوب می شوند.
قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

 

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1399-10-04] [ 02:05:00 ب.ظ ]
طرف دیگر چون ذخایر نفت خام با بهره برداری زیاد به سرعت در حال کاهش می باشد و با کشف منابع ذخایر گازی و قیمت ارزان این منبع طبیعی می توان راحت تر در اختیار داشت. بهترین و در دسترس ترین منبع هم می باشد. چون بیشتر ذخایر گازی دور از شهرهای صنعتی قرار دارند برای انتقال گاز به مکان های مصرف خیلی مشکل و پرهزینه می شود. بنابراین تبدیل گاز طبیعی به محصولات مفید و انتقال محصول برای مصرف ضروری می باشد. بنابراین دلایل تکنولوژی ها برای تولید مقدار زیادی از محصولات گاز طبیعی به وسیله گاز سنتز را به خوبی به اثبات رسانده اند.
تولید گاز سنتز به هزینه زیادی نیاز دارد و اثر انرژی آن هم کم می باشد. با توجه به ایمکه قیمت نفت در حدود 80 دلار به ازای هر بشکه نگه داشته شده است برای افزایش نفت خام بیشترین تمرکز روی تبدیل مستقیم متان به محصولات شیمیایی نفتی به خصوص متانول قرار گرفته است. اکسیداسیون جزئی مستقیم متان به متانول یکی از فرایندهای جذاب صنعتی بالقوه برای استفاده از ذخایر فراوان گاز طبیعی است. متان به عنوان یک ماده اولیه در صنعت شیمیایی ابتدا طی فرایند ریفرمینگ با بخار آب به گاز سنتز تبدیل می شود که به شدت فرایندی گرماگیر و دارای ارزش اقتصادی بالا است و سپس به کمک تبدیل کاتالیستی در فشار بالا به متانول تبدیل می شود. بنابراین بررسی فرایند اکسیداسیون مستقیم متان به متانول حائز اهمیت است زیرا اولا این فرایند برای استفاده موثر از منابع گاز طبیعی به کار می رود ثانیا برای کاهش مصرف انرژی هم موثر می باشد. تبدیل مستقیم متان به متانول از نظر راندمان انرژی، به دلیل گرمازا بودن، بر فرایند صنعتی تولید متانول الویت دارد.
از آنجا که قیمت انتقال متان – بخش اعظم گاز طبیعی – به صورت گاز بیش از 5 برابر انتقال آن به صورت محصولات مایع است؛ راه حل منطقی، تبدیل گاز به محصولات مایع و سپس عرضه آن می باشد از طرفی انتقال گاز به صورت گاز مایع (LNG) بسیار پرهزینه است و ضریب ایمنی پایینی دارد. همین امر باعث شده تا محققان بسیاری بر روی پروژه های مختلف تبدیل گاز طبیعی به مایعات هیدروکربوری با ارزش افزوده بالا فعالیت کننده تاکنون فرایندهایی نیز تدوین و ثبت شده است. اما علیرغم پیش بینی دهه 70 میلادی، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و این مسئله باعث شد که این فرایندها از نظر اقتصادی با فرایندهای متعارف موجود قابل رقابت نباشند. با این وجو، به علت محدودیت ذخایر نفت در جهان، تحقیقات بر روی پروژه های تبدیل گاز کمامان ادامه دارد.
این تحقیقات به دو گروه تبدیل مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود. در مورد اول متان مستقیما به محصول مایع تبدیل می شود ولی در تبدیل غیرمستقیم، متان ابتدا به یک محصول میانی و سپس به محصول مورد نظر تبدیل می گردد.

پایان نامه

 

از آنجا که در تبدیل غیرمستقیم، امکان انجام واکنش های چندگانه محتمل تر می باشد، از نظر اقتصادی تبدیل مستقیم جاذبه بیشتری دارد. اما به علت پایداری مولکول متان، این تبدیلات در دما و فشار عملیاتی بالا و به کمک کاتالیست هایی با گزینش پذیری قابل قبول انجام می شود. با این حال به علت ناپایداری محصولات تولیدی نسبت به متان، کماکان بهره تولید محصول مطلوب در این فرایندها نسبتا پایین است.
در حال حاضر قسمت عمده گاز طبیعی، در محل بهره برداری سوزانده می شود و بخشی از آن به روش تبدیل به بخار آب به گاز سنتز تبدیل و سپس به محصولاتی نظیر متانول یا فرمالدئید تبدیل می شود. در کشورهایی مانند ایران نیز به منظور افزایش ضریب بازیافت نفت از چاه، مقداری از گازهای تولیدی به مخازن نفت تزریق می گردد. اما با توجه به فن آوری های جدید GTL و امکان تبدیل گاز طبیعی به محصولاتی نظیر متانول، مصارف باارزش تری برای آن پیش بینی می شود.
متانول با مصرف سالانه بیش از 26 میلیون تن در جهان جایگاه ویژه ای در بین مواد شیمیای دارد.
قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

 

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:05:00 ب.ظ ]
ل اول: سیلانت ها
1-1- تعریف سیلانت ها و انواع آن
Sealing به معنای بستن، درزگیری و آب بندی كردن وسیلانت یا سیلر (Sealer) به معنای درزگیر و آب بندی كننده می باشد.
سیل كردن اصولا تدبیری است برای بستن یک شكاف یا آب بندی كردن یک اتصال در مقابل نفوذ سیالات (اعم از مایعات و گازها) سیلرها بطور كلی در دو گروه طبقه بندی می شوند:
سیلرهای استاتیك: وقتی كه سیلر بین دو سطحی كه نسبت به یكدیگر حركت نمی كنند اعمال می شود.
سیلرهای دینامیك: وقتی سیل كردن بین دو سطحی انجام می شود كه بین آن دو حركت نسبی وجود دارد مثلا حركت گردشی یک شفت نسبت به هوزینگ یا حركت رفت و برگشتی یک پیستون در یک سیلندر.
سیلرها یا درزگیرها در خودروسازی براساس محل اعمال آنها به سه گروه تقسیم می شوند. این سه گروه در جدول 1-1 نشان داده شده اند.
همانطور كه ملاحظه می شود خواصی كه هر گروه از درزگیرها باید داشته باشند، تا حدود زیادی به محل اعمال و كاربرد آنها مرتبط است.
درزگیرهای گروه اول كه در خط ساخت بدنه استفاده می شوند به اسم درزگیر نقطه جوش شناخته می شوند. این درزگیرها بین دو ورق فلزی قبل از انجام در عملیات نقطه جوش با داغ كردن دو فلز ذوب آنها چسبندگی و اتصال ایجاد می شود. این درزگیرها در مكان هایی كه عدم نفوذ آب از محل اتصال دارای اهمیت است بكار می رود. روش كار بدین صورت است كه ابتدا بوسیله گان مخصوص و باكمك پمپ و فشار هوا درزگیر را روی سطحی كه می بایست نقطه جوش شود قرار می دهند سپس عملیات جوشكاری انجام می شود. از آنجا  كه این نوع درزگیر هادی جریان الكتریسیته است مشكلی برای عملیات جوشكاری یا استحكام جوش نهایی بوجود نخواهد آورد. این گروه درزگیر انواع مختلفی دارد چنانچه در تركیبات آن از گوگرد استفاده شود حین عملیات جوش ایجاد گاز سولفید هیدروژن می كند كه بد بو و سمی است لذا عملیات می بایست زیر هود انجام شود و تهویه كارگاه مناسب باشد در غیر اینصورت می توان از انواع غیر گوگردی استفاده نمود. این نوع درزگیر در حال حاضر در ایران تولید نمی شود و عمده كارخانجات خودروسازی این محصول را از شركت شیمیایی هنكل تهیه می كنند. این درزگیر پس از قرار گرفتن در كوره E D در خط رنگ جامد شده و پس از پخت به استحكام

پایان نامه و مقاله

 لازم می رسد.

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

 

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:04:00 ب.ظ ]
ز کلر به عنوان یکی از مواد شیمیایی استراتژیک در جهان مطرح است. کلر از تصفیه آب گرفته تا صنایع تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر کاربردهای مفید، به دلیل خطرناک بودن کلر برای سلامتی انسان ها از آن در حملات تروریستی نیز استفاده می شود. انتشار ناخواسته گاز کلر طی حوادث نیز تلفاتی در پی داشته و خواهد داشت. در گذشته و در پی پیشرفت صنعت، رشد سریع استفاده از مواد شیمیایی مخاطره آمیز تهدیدی جدی علیه زندگی کارگران این گونه واحدها و عموم مردم به شمار می آمد. گام های سریع در پیشرفت تکنولوژی مدرن، فرصت کمتری را برای یادگیری و عبرت آموزی از حوادث پیش آمده در اختیار متخصصین قرار می داد. نگرانی های عمومی ناشی از آسیب ها و خسارات حاصل از وقایعی همچون انفجارها و آتش سوزی های بزرگ و انتشار گازهای سمی موجب بهبودهایی در قوانین ایمنی ملی، منطقه ای و بین المللی می شد اما این بهبودها کافی و یا اصولی نبود. تا اینکه در سال 1982 جامعه اروپا با وضع قوانین ویژه ای تصمیم به ایمن ساختن واحدهای صنعتی گرفت. در طبقه بندی که جامعه اروپا برای مخاطراتی که در واحدهای صنعتی بیشتر رخ می دهد انجام داد، این مخاطرات را تحت عنوان “مخاطرات عمده واحدهای صنعتی” طبقه بندی نمود و

پایان نامه و مقاله

 بنابه تعریف نگهداری، ذخیره سازی و استفاده از مواد آتش گیر، منفجره و سمی که قابلیت پدید آوردن حوادث فوق الذکر را دارا می باشد، به عنوان مخاطرات عمده واحدهای صنعتی نام برده می شوند که البته این قابلیت خطرآفرینی بستگی به عواملی چون مقدار و طبیعت شیمیایی این مواد دارد. برای آنکه لزوم وضع چنین قوانینی واضح تر شود می توان ی بر حوادث ناگوار صنعتی رخ داده بر اثر انتاظر گاز کلر در چند دهه اخیر داشت.

– کشته شدن 9 نفر و همچنین مجروح شدن 66 نفر در آمریکا (گرانیت اویل) بر اثر انتشار 45 تن گاز کلر از قطار حامل کلر در سال 2005.
– مجروح شدن بیش از 63 نفر و تیره شدن برگ درختان و گیاهان در آمریکا (فستوس) بر اثر انتشار 48000 پوند گاز کلر در سال 2002.
قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

 

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:04:00 ب.ظ ]
زین همیشه حجیم ترین سوخت مصرفی ماشین بوده که در بعضی موارد قابل جایگزین و در بسیاری دیگر بدون رقیب می باشد لذا جایگاه خاصی در بین کلیه مواد انرژی زا کسب نموده است. از جمله پدیده های مبنعث از مصرف بنزین به عنوان سوخت ماشین، آلودگی محیط زیست و زیان های ناشی از آن بر روی سلامتی بشر می باشد. آلودگی های ناشی از مصرف بنزین را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
الف – نشر گازهای اکسیدهای ازت (NOX) در هوا که باعث تهدید سلامتی و ایجاد ناراحتی های تنفسی در انسان می باشد. این عامل ناشی از سوختن ترکیبات ازته موجود در بنزین است.
ب – نشر گاز منوکسید کربن (CO) در هوا که سمی بوده و منجر به ناراحتی تنفسی و همچنین کاهش قدرت فکری بزرگسالات و ضریب هوشی اطفال می گردد. این عامل عمدتا ناشی از ضعف سوختن بنزین است.
ج – نشر گازهای هیدروکربور در هوا که اغلب سمی بوده و سرطان زا می باشند. این عامل ناشی از تبخیر مقداری از بنزین در هوا است.
چ – نشر ترکیبات آروماتیکی مانند بنزین و غیره در هوا که سمی بوده و سرطان زا می باشد. همچنین باعث افزایش ازن در سطح زمین می گردد. این مواد به نام  Carcinogen نامیده می شوند. این عامل ناشی از وجود آروماتیک ها در برش های بنزینی معمولی و مرغوب نظیر محصول Platformate پالایشگاه هاست.
ح – گرم شدن سطح کره زمین ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای نظیر هیدروکروبور  NOX-CO-CH4 و گاز اوزن (O3) و Co2 و…
خ – امکان تولید مواد کشنده ای نظیر (PAN (Peroxy Acetyl Nitrile که از ترکیب گازهای NO و هیدروکربورهای موجود در هوا در مجاورت نور خورشید (پدیده فتو سنتز) ایجاد می شود ضمنا ازن (O3) نیز تولید می کند.
هرچند که هریک از موارد فوق باید با رفع علت خاص خود برطرف گردد ولی از آنجا که تغییر فرمولاسیون بنزین با توجه به نقش اصلی آن تولید انرژی است، به سادگی امکان پذیر نیست، جوامع صنعتی در طی تلاش های خود سعی در شناخت مواد جدیدی داشته اند که بتواند مشکلات فوق را به نحو مطلوبی حل نماید.
بنابراین موضوع یافتن راه حل هایی نظیر افزایش بازدهی بنزین ها در موتور ماشین، و بالا بردن تکنولوژی مبنی بر مصرف کمتر بنزین و یا

مقالات و پایان نامه ارشد

 جلوگیری از هدر رفتن بنزین به صورت تبخیر و غیره به مسائل ناشی از آلودگی محیط زیست افزوده گردید.

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

 

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:03:00 ب.ظ ]